Zanim zaczniemy pracę w roli opiekunki osoby starszej warto zdobyć podstawowe informacje na temat chorób, na które najczęściej cierpi nasz podopieczny. Warto poświęcić trochę czasu na rozmowę z rodziną chorego, dowiedzieć się, kim w przeszłości był, co lubił robić, gdzie spędzał wolny czas. Ważne jest także, aby znać przebieg choroby, historię jej pojawienia się, poznać codzienny tryb życia osoby chorej, leki jakie przyjmuje i konsekwencje, jakie niesie za sobą choroba. Opiekunka powinna też wiedzieć, co lubi osoba, którą się opiekuje, jakie potrawy, książki, zajęcia, tematy rozmów, programy telewizyjne itd. Podobnie jak w przypadku niań, opiekunka osoby starszej już we wstępnej rozmowie z pracodawcą powinna poznać dokładny zakres swoich obowiązków, warunki wynagrodzenia przy ewentualnych nadgodzinach i wszystko to, co pomoże jej najlepiej wykonywać obowiązki jak organizacja domu osoby starszej czy przyzwyczajenia rodziny, a także instrukcje postępowania w przypadkach nagłych (waro wówczas mieć pod ręką numer telefonu lekarza prowadzącego osobę chorą). Te informacje są niezwykle pomocne w pracy i pozwalają uniknąć potencjalnych konfliktów.
.


CHOROBY, KTÓRE WARTO ZNAĆ

Choroba Alzheimera


Główne objawy zaburzenia to otępienie, brak zainteresowania otoczeniem, problemy z pamięcią, a także zaburzenia poczucia czasu i miejsca. Można także zaobserwować spowolnienie ruchowe, ubogą mimikę i typową pochyloną do przodu postawę przy zgiętych łokciach i kolanach. Objawy pojawiają się w wyniku zwyrodnień tkanki mózgowej powodujących zanik komórek nerwowych. Obecnie jest wiele leków łagodzących postępowanie i objawy choroby, jednak zaburzenie wciąż jest nieuleczalne. Chory wymaga stałej opieki i uwagi.
.


Choroba Parkinsona

Pierwsze łatwe do zaobserwowania objawy to spowolnienie ruchowe i niezgrabność ruchów. Po pewnym czasie objawy te zaczynają się przeradzać w zaburzenia równowagi, trudności w poruszaniu się, siadaniu czy wstawaniu z łóżka. Może się także pojawić tzw. drżenie spoczynkowe czyli charakterystyczne drżenie mięśni podczas niewykonywania żadnych czynności. Inne charakterystyczne cechy osób cierpiących na chorobę Parkinsona to: przodopochylenie tułowia, niewyraźna, cicha mowa, a także poruszanie się małymi krokami. Choroba powodowana jest przez zmiany zwyrodnieniowe w mózgu. W leczeniu stosuje się farmakoterapię, podejmowane są także próby interwencji chirurgicznych.

Demencja


Przejawia się utratą zdolności umysłowych w dwóch lub więcej zakresach, np. mowa, pamięć, umiejętności przestrzenne, wzrokowe, właściwa ocena sytuacji. Objawy zakłócają codzienną egzystencję oraz prawidłowe funkcjonowanie. Demencja jest zbiorem objawów, ale nie oddzielną jednostką chorobową. Towarzyszy takim chorobom jak: choroba Alzheimera. Leczenie polega na podawaniu środków farmakologicznych w celu opóźnienia rozwoju objawów i ich postępu.